Wat is een veiligheidsvraagstuk?

Frappant om te constateren dat een beetje Googelen niet direct een goede definitie oplevert over wat een veiligheidsvraagstuk is. Terwijl het woord zelf een kleine 36.000 hits oplevert. Met andere woorden we gebruiken het te pas en te onpas, zonder dat de definitie ervan meteen helder is. Het is daarom aardig het woord eens te ontleden.

Veiligheid is de mate waarin potentiële oorzaken van gevaarlijke situaties afwezig zijn of de mate waarin maatregelen getroffen zijn tegen potentiële oorzaken. Waarbij meteen opgemerkt moet worden dat veiligheid relatief is. Namelijk niets is zonder gevaar. Daarnaast is het zo dat veiligheid fysiek is waar te nemen maar zeker ook een gevoelskwestie is. Een vraagstuk wordt al snel in verband gebracht met een probleem, iets wat dus niet goed gaat of niet naar verwachting verloopt en opgelost moet worden.

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat veiligheid en vraagstukken overal en in alle sectoren aan de orde zijn. Dat is interessant. En naar welke vraagstukken wordt dan gekeken? Helaas wordt vaak gewerkt aan oplossingen voor fysieke vraagstukken of vraagstukken die in cijfers zijn uit te drukken. Aan vraagstukken rondom veiligheidsbeleving wordt minder aandacht besteed. Terwijl die toch forse impact hebben op medewerkers, klanten, bezoekers, studenten, cliënten, noem maar op. Bij het definiëren van het begrip veiligheidsvraagstukken gaat het dus tenminste ook over de manier waarop mensen de veiligheid beleven.

Natuurlijk roepen definitiekwesties altijd discussie op en dat is ook goed. Want daardoor wordt een slag dieper nagedacht en dat leidt vaak tot verrassende conclusies en het begin van optimalisatie en innovatie. Met elkaar praten over de definitie van iets zorgt er ook voor dat men los komt van de context en vaste denkpatronen. Dit is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk om te komen tot oplossingen voor vraagstukken waar deze tijd om vraagt.

Wij als Stichting Veilig Idee zijn voortdurend op zoek naar manieren om te komen tot frisse oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. Zo hebben we een unieke aanpak ontwikkeld om vraagstukken aan elkaar te verbinden. Het proces van het aan elkaar verbinden van vraagstukken dwingt iedereen om los te komen van vaste denkpatronen en bekende manieren om tot oplossingen te komen. Als gevolg daarvan ontstaan er vernieuwede oplossingen. Deze aanpak gaan wij met professionals en bestuurders die geconfronteerd worden met veiligheidsvraagstukken delen in de vorm van een ‘Veiligheidssafari’ na de zomer.

Tiemen Brouwer
Secretaris Stichting Veilig Idee

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *