Crowdfunding voor veiligheid

Eerder hebben wij als Stichting Veilig Idee wel eens naar voren gebracht dat veiligheid meer en meer een taak van de samenleving wordt. Zeg maar ‘de gewone man’. En die stelling komt niet zomaar uit de lucht vallen. Voorheen hadden traditionele partijen als gemeenten en politie een nadrukkelijke rol bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken in de wijk. De laatste jaren verlangen zij door bezuinigingen daarin steeds meer participatie door burgers. Overheden hebben hoge verwachtingen van die participatie. Zij sturen erop aan dat burgers zelf aan de slag gaan om de onveiligheid in hun wijk aan te pakken en dan is een Whatsapp-groep alleen niet voldoende.

De laatste jaren is er sowieso een kentering gaande waardoor de rol van traditionele partijen verandert. Kijk bijvoorbeeld naar de rol van banken. Bedrijven en innovaties worden steeds vaker gefinancierd middels crowdfunding. Ouders en de sociale omgeving springen vaak al bij in de aankoop van een woning door de kinderen. Maar ook in de sportwereld komt crowdfunding bij gebrek aan sponsoren steeds meer voor. Crowdfunding is niet meer iets van pioniers. In 2014 werd alleen al in Nederland ruim 60 miljoen euro opgehaald op deze manier! De samenleving neemt taken van traditionele partijen over omdat hun taak- en rolopvatting verandert. Of dit een juiste ontwikkeling is, is de vraag, maar het is wel interessant om te verkennen welke nieuwe mogelijkheden het biedt. Mogelijkheden om anders tegen de aanpak van vraagstukken aan te kijken en te komen tot mooie innovaties.

Zou crowdfunding ook iets kunnen zijn als het gaat om het aanpakken van lokale veiligheidsvraagstukken? Natuurlijk is veiligheid niet te koop. Maar het gaat meer om het principe van crowdfunding. In de kern is het niets anders dan anderen vragen te ondersteunen bij een initiatief en er een tegenprestatie tegenover te zetten. Als bijvoorbeeld enkele bewoners van een wijk vinden dat er iets moet gebeuren aan de onveiligheid in hun wijk, zouden zij kunnen nadenken over wat zij zelf kunnen doen aan het oplossen ervan. Om vervolgens andere bewoners uit de wijk te vragen. De tegenprestatie is een veiligere wijk.

Maar het kan ook anders. Burgers uit een wijk kunnen aan de gemeente en de politie vragen om iets te doen aan de onveiligheid in hun wijk en daar een tegenprestatie voor leveren. Bijvoorbeeld door te helpen met het onderhoud van het groen. Omgekeerd kunnen ook gemeenten en politie crowdfunding-achtige dingen doen als zij burgers intensiever willen betrekken bij het aanpakken van lokale veiligheidsvraagstukken. Zo zouden zij bijvoorbeeld tegen burgers in een wijk kunnen zeggen dat zij een x aantal uren kunnen besteden aan de aanpak van de onveiligheid in de wijk. De tegenprestatie van de burgers is dan dat zij moeten aangeven waaraan die uren besteed moeten worden en hoe zij daarbij als bewoners kunnen ondersteunen. Hierdoor ontstaat een heel ander gesprek tussen de burger, gemeente en politie en ook de onderlinge betrokkenheid zal verbeteren.

Of crowdfunding in de toekomst een geëigend iets wordt in onze samenleving moeten we afwachten. Maar laten we er wel mee experimenteren, ook als het gaat om de aanpak van onveiligheid.

Tiemen Brouwer
Secretaris Stichting Veilig Idee

1 antwoord
  1. Vermeijs
    Vermeijs zegt:

    Ns perron plaatsing van klein hekwerk langs alle perron, zodra trein stopt gaat hekwerk naar beneden. Te vaak komen wandelwagens aan de rol, met alle gevolgen van dien.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.